კოტე მარჯანიშვილის ქ. 30 (მარჯანიშვილის მეტროსთან ახლოს)
ცოტა რამ იმპლანტაციის შესახებ

ცოტა რამ იმპლანტაციის შესახებ


თანამედროვე სტომატოლოგიაში ეს დიდი გადადგმული ნაბიჯია ,რომელიც საშაულებას გვაძლევს სრულად აღვადგინოთ ღეჭვითი ფუნქცია.

ერთ- ერთი ეფექტური მეთოდი დაკარგული კბილების აღდგენის გახლავთ იმპლანტანტაცია.
                                  რა არის "იმპლანტი"?
იმპლანტატები, ან როგორც მათ უწოდებენ - იმპლანტები, ასრულებენ ნორმალური კბილის ფესვის ფუნქციურ იმიტაციას. იმპლანტები - არის ტიტანისფესვები“, მოთავსებული ყბის ძვლოვან მასაში, ღრძილქვეშ. იმპლანტების დაფიქსირების შემდეგ, ხდება მათი შეთავსება ყბის ძვალთან და უკვე წარმოადგენენ კბილების ხელოვნურ ფესვებს. შემდგომ მათ გარკვეული ტექნოლოგიით და გარკვეული თანმიმდევრობით უერთდებათ ხელოვნური კბილები (გვირგვინები) - ერთეული ან ხიდის სახით.


          რა უპირატესობა გააჩნია ინპლანტაციას სხვა მეთოდებთან      შედარებით?

1. იმპლანტაციის საშუალებით შესაძლებელია ნებისმიერი ლოკალიზაციის და რაოდენობის დეფექტის აღდგენა.

2. დენტალური იმპლანტატცია გვაძლევს საშუალებას აღვადგინოთ ერთი კბილის ან კბილთა მწკრივის დეფექტი, ისე რომ არ დამუშავდეს (დაიქლიბოს) არცერთი კბილი.

3. ინპლანტაცია სრულად აღდგენს დაკარგული კბილების ღეჭვით ფუნქციას.

4. კარგი ესტეტიკური ეფექტი.

5. აღადგენს მნიშვნელოვან ფიზიოლოგიურ ფუნქციებს.

                       როგორ ხდება იმპლანტანთან შეგუება?

როგორც წესი იმპლანტები მზადდება ტიტანისაგან, ვინაიდან ძვალიც და ღრძილიც მათ უკეთ ეგუება, ხოლო უკვე იმპლანტებზე მაგრდება ლითონის ან ფაიფურის კბილები ხელოვნური საყრდენის მოთავსებიდან 2-6 თვეში ხდება უკვე გვირგვინების დამაგრება. ეს დრო აუცილებელია იმპლანტის ძვალში გამყარებისათვის.

უკუჩვენებები:

აბსოლუტური უკუჩვენებები სტომატოლოგიური იმპლანტის არ არსებობს.

ინპლანტების არსებობა პირის ღუში მათი .. ხმარების ვადა ვარიაბელურია მერყეობს რამოდენიმე წლიდან 10-25 წლამდე ეს დამოკიდებულია ადამინის ჯამრთელობის ზოგად მდგომარეობაზე. აუციელბელია მუდმივად ექიმთან კონსულტაცია განსაკუთრებით ინპლანტაციის შემდგომ 1,3 და 7 თვეში. პაციენტმა უნდა გაითვალისწინოს ყველა ექიმის რჩვეა და არ უგულებელყოფს პრევენციული ღონისძიებები.